TERMENI DE UTILIZARE

TERMENI DE UTILIZARE

PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ului  https://perskindol.ro/ (”Website-ul”) ESTE NECESAR SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII Şl CONDIŢIILE DE MAI JOS.

Vizitarea acestui Website presupune că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos. În cazul în care nu acceptaţi aceşti termeni, vă rugăm să părăsiţi Website-ul şi să nu luaţi în considerare informaţiile cuprinse aici.


Informaţii generale

Acest site conţine materiale despre Vifor Pharma Romania SRL şi societăţile sale afiliate, care pot interesa angajaţii şi clienţii Vifor Pharma Romania, cât şi membrii comunităţii medicale (profesionişti în domeniul sănătăţii şi publicul larg. Termenul de societăţi afiliate va desemna orice persoană juridică care controlează, este controlată sau se află sub controlul comun al Vifor Pharma Romania. Vă invităm să navigaţi acest site. Accesul şi utilizarea informaţiilor conţinute aici se supun termenilor şi condiţiilor de mai jos şi legislaţiei aplicabile. Prin acceptarea acestor termeni şi condiţiile sunteţi de acord că că orice alte acorduri între dvs. şi Vifor Pharma Romania sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiţii.
Conţinutul acestui site vă este oferit pentru uzul dvs. personal. Acest site şi conţinutul său se supun legilor şi reglementărilor în vigoare din România.
Website-ul este administrat în numele Vifor Pharma Romania S.R.L.


1. Informaţii/Afecţiuni medicale

Vă rugăm să reţineţi că informaţiile privind produsele cuprinse în acest site reprezintă doar un scurt rezumat pentru vizitatorii care doresc să cunoască activităţile Vifor Pharma Romania. Pentru sfaturi referitoare la afecţiuni medicale, trebuie să consultaţi întotdeauna medicul specialist.
Deşi acest site poate conţine informaţii referitoare la anumite afecţiuni medicale şi tratamentul acestora, dacă aveţi o afecţiune medicală trebuie să contactaţi imediat medicul specialist. Vifor Pharma Romania nu oferă diagnosticare medicală personalizată sau sfaturi pentru un tratament adaptat necesităţilor pacientului. Doar medicul dvs. sau un alt specialist în îngrijire medicală, ca intermediar avizat, poate determina dacă un produs descris pe acest site este potrivit pentru dvs.
Atenţie: Vă rugăm să vă consultaţi cu medicul dvs. sau cu un alt specialist în îngrijire medicală înainte de a utiliza oricare dintre produsele prezentate pe acest site.


2. Drepturi de Proprietate Intelectuală şi restricţii de utilizare (utilizare ne-comercială)

Toate Drepturile de Proprietate Intelectuală, inclusiv dar fără a se limita la drepturi de autor, nume de domenii, drepturi decurgând din mărci înregistrate, brevete, desene şi modele industriale asupra Website-ului şi a conţinutului său (inclusiv dar nelimitându-se la text, imagini, grafică si software) sunt deţinute de sau licenţiate în favoarea Vifor Pharma Romania. Acest Website şi întreg conţinutul său este protejat prin drept de autor sau prin alt Drept de Proprietate Intelectuală. Aveţi posibilitatea de a utiliza orice material scris sau grafic pe care l-aţi reprodus, imprimat sau descărcat de pe acest site doar pentru utilizare personală, în scop ne-comercial, cu condiţia să nu modificaţi sau să ştergeţi niciun drept de autor, marcă înregistrată sau alte drepturi de proprietate.
Simpla accesare a acestui site nu va conferi în favoarea utilizatorului niciun Drept de Proprietate Intelectuală asupra Website-ului însăşi sau a conţinutului său. Prin simpla actualizare şi postare de informaţii şi materiale noi pe site, Vifor Pharma Romania nu înţelege să renunţe la niciunul din Drepturile sale de Proprietate Intelectuală asupra acestora.

3. Limitarea răspunderii

Deşi Vifor Pharma Romania depune toate diligenţele pentru a se asigura că informaţiile furnizate prin intermediul site- ului sunt corecte, complete şi la zi. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. Vifor Pharma Romania şi părţile implicate în crearea sau administrarea acestui site nu pot fi trase la răspundere pentru nici un fel de daune, incluzând, dar fără a se limita la, daune speciale, directe, indirecte, secundare sau punitive (chiar dacă Vifor Pharma Romania a fost înştiinţată de posibilitatea unor asemenea daune), rezultate în urma accesării sau utilizării informaţiilor conţinute de acest site, şi nici pentru eventualele erori sau omisiuni, greşeli de tipar, informaţii inactuale, inexactităţi tehnice sau ale preţurilor, erori tipografice sau de alt tip care apar pe site.


4. Viruşi

Vifor Pharma Romania împreună cu furnizorul său de servicii electronice depune toate diligenţele posibile pentru a exclude viruşii ce ar putea afecta site-ul sau conţinutul acestuia, dar în orice caz, nu garantează lipsa totală a acestora. Vifor Pharma România nu poate fi răspunzătoare pentru viruşi sau altele asemenea care apar din cauze care exced măsurile ce pot fi adoptate de Vifor Pharma România (e.g. conexiunea la internet a utilizatorului). Vifor Pharma Romania recomandă utilizatorului să ia în mod personal şi independent măsurile necesare înainte de a accesa sau descărca informaţii sau materiale de pe site. În mod similar, utilizatorul se angajează să ia toate măsurile necesare în vederea evitării transmiterii de viruşi către site la momentul accesării lui.


5. Modificări

Informaţiile şi materialele disponibile pe Website sunt supuse unor modificări fără preaviz. Vifor Pharma Romania îşi rezervă dreptul de a modifica sau şterge în orice moment materialele prezentate pe acest Website. De aceea, utilizatorii sunt încurajaţi să consulte în mod regulat Website-ul şi să acorde atenţie la data ultimei actualizări. Acest site, cât şi toate informaţiile şi materialele conţinute, sunt furnizate „ca atare”.
De asemenea, Vifor Pharma România poate modifica oricând aceşti termeni şi condiţii ai Website-ului prin actualizarea prezentei pagini pentru a asigura conformitatea cu legislaţia aplicabilă. Vă rugăm să consultaţi periodic această pagină în cazul apariţiei unor modificări. Vizitarea în continuare a Website-ului implică acordul dumneavoastră cu privire la termenii şi condiţiile modificate.
Vifor Pharma Romania nu oferă nici o garanţie, explicită sau implicită, incluzând dar fără a se limita la orice garanţii de vânzare, potrivire pentru un anumit scop şi neîncălcare a drepturilor, în ceea ce priveşte acest Website şi informaţiile, graficele şi materialele conţinute.


6. Limitare de răspundere privind linkuri către alte website-uri

Acest Website poate conţine linkuri către site-uri aparţinând unor terţi sau poate fi accesat de pe linkuri existente pe alte site-uri ale unor terţe părţi. Vifor Pharma Romania nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nici un control cu privire la conţinutul, disponibilitatea, funcţionarea sau performanţa altor site-uri la care se face trimitere de pe acest site sau de pe care se poate accesa site-ul. Vifor Pharma Romania nu oferă nici un fel de garanţii cu privire la conţinutul oricăror altor site-uri terţe care pot fi accesate de pe acest site.


7. Mărci comerciale

Toate mărcile comerciale, emblemele şi mărcile de servicii de pe acest Website, desemnate printr-un simbol de marcă comercială sau un font diferit de textul înconjurător, sunt proprietatea Vifor Pharma Romania şi societăţilor sale afiliate. Toate celelalte denumiri şi mărci menţionate pe acest Website reprezintă mărci comerciale, embleme şi mărci de servicii care aparţin proprietarilor respectivi şi au fost folosite cu acordul acestora şi/sau în limitele prevăzute de lege. Astfel, nu aveţi voie să utilizaţi aceste mărci în scop comercial fără acordul titularilor de drept.


8. Nicio autorizare

Nicio prevedere din aceşti Termeni de utilizare nu va putea fi înţeleasă, interpretată sau considerată a fi licenţă sau drept de utilizare sub orice formă a oricărui Drept de Proprietate Intelectuală al Vifor Pharma Romania sau al societăţilor afiliate. Vă rugăm să reţineţi că Vifor Pharma Romania îşi protejează Drepturile de Proprietate Intelectuală în măsura maximă permisă de lege.


9. Transmiterea informaţiilor către Vifor Pharma Romania

Transmiterea oricăror informaţii nesolicitate, precum întrebări, comentarii sau sugestii către Vifor Pharma Romania, prin postarea pe acest Website NU va fi considerată confidenţială (cu excepţia datelor cu caracter personal). Vifor Pharma Romania nu va avea nici o obligaţie faţă de dvs. cu privire la asemenea informaţii. Prin transmiterea de informaţii către Vifor Pharma Romania, înţelegeţi că Vifor Pharma Romania va avea dreptul de a reproduce, utiliza, divulga, afişa, prezenta, transmite, crea lucrări derivate şi distribui informaţiile către terţi fără limitare, şi de a-i autoriza pe aceştia să procedeze în mod similar. Mai mult, Vifor Pharma Romania va putea folosi orice idei, concepte, know-how sau tehnici menţionate în aceste informaţii pentru orice scop, incluzând dar nelimitându-se la dezvoltarea, fabricarea şi comercializarea produselor sau a altor elemente care se referă la ideile, conceptele, know-how-ul sau tehnicile respective. În cazul în care respectivele informaţii au fost transmise de dvs prin orice alt mijloc de comunicare, incluzând dar nelimitându-se la e-mail, telefon, facsimil, poştă, etc., Vifor Pharma Romania nu va utiliza fără acordul expres şi neechivoc al dvs. şi nici nu va divulga către terţe părţi în aceleaşi condiţii nicio informaţie care a fost transmisă de dvs. exclusiv către Vifor Pharma Romania prin intermediul Website-ului şi care aparţine sferei vieţii private personale a dvs.


10. Legea aplicabilă şi prevederi diverse

Aceşti termeni de utilizare a Website-ului vor fi guvernaţi de legile din România şi interpretaţi în conformitate cu acestea. Orice litigiu cu privire la aceşti termeni şi condiţii va fi soluţionat de către instanţele competente din România.
Dacă oricare din prevederile acestor Termeni de utilizare se dovedeşte ilegală, nulă sau, pentru oricare motiv, inaplicabilă, cât timp aceasta nu priveşte prevederi esenţiale ale acestor Termeni de utilizare, acea prevedere va fi considerată ca fiind separată de aceşti Termeni şi nu afectează validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi. Aceşti Termeni de utilizare constituie întregul acord dintre Vifor Pharma Romania şi dvs. cu privire la obiectul acestora. Consimţiţi să protejaţi şi să despăgubiţi Vifor Pharma Romania în legătură cu orice revendicări sau daune rezultate în urma nerespectării acestor termeni şi condiţii. Website-ul Vifor Pharma Romania poate fi indisponibil în anumite perioade de timp datorită unor dificultăţi ce ţin de telecomunicaţie, software, hardware, terţi furnizori de servicii, probleme mecanice, actualizări sau modificări. Vifor Pharma Romania nu poate anticipa sau controla perioadele în care pot avea loc aceste întreruperi şi nici durata acestora, neputând fi trasă la răspundere pentru nici un fel de daune rezultate în urma întreruperilor.


11. Politica Vifor Pharma Romania de prelucrare a datelor cu caracter personal

Politica de confidentialitate

 

12. Date agregate. Cookies. Date de trafic

 

Politica privind fisierele cookies


13. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Vifor Pharma Romania prelucrează date cu caracter personal, în scopuri comerciale rezonabile, aşa cum procedează şi societăţile care nu sunt prezente pe Internet. Putem folosi aceste informaţii în scop de reclamă, marketing şi publicitate. Precizăm că Vifor Pharma Romania este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scop de reclamă, marketing şi publicitate sub nr. 23098/11.05.2012.
În măsura în care v-aţi exprimat opţiunea de a primi comunicări comerciale din partea Vifor Pharma Romania, prin poştă electronică sau obişnuită (opt-in), în vederea furnizării de informaţii despre produsele Vifor Pharma România şi ale societăţilor afiliate, Vifor Pharma România vă va prelucra datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, e-mail) în acest scop. Vifor Pharma Romania nu vă va trimite comunicări comerciale care nu au fost solicitate în prealabil de dumneavoastră. Cu toate acestea, chiar şi în cazul în care aţi optat pentru primirea de astfel de mesaje, în măsura în care nu doriţi să mai primiţi comunicări comerciale nesolicitate, fie prin e-mail , fie prin poştă, vă puteţi dezabona prin accesarea următorului link către formularul nostru de contact.Vom respecta preferinţele dvs. în acest sens.
Datele sunt colectate şi în scopul evaluării utilizării şi utilităţii serviciilor furnizate on-line. Informaţiile dvs. pot fi transferate pentru procesare şi utilizare în cadrul facilităţilor Vifor Pharma Romania din alte ţări şi regiuni din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European precum şi în Elveţia.
Vifor Pharma Romania se angajează sa prelucreze datele dvs. cu caracter personal în mod corect şi legal, numai pentru scopurile specifice de mai sus, legale şi bine determinate, iar datele solicitate în vederea prelucrării vor fi rezonabile, relevante şi nu excesive. Informaţiile personale identificabile vor fi actualizate dacă este cazul, şi nu vor fi păstrate mai mult timp decât este necesar pentru atingerea unui scop precis. Vifor Pharma Romania va lua toate măsurile necesare în vederea împiedicării prelucrării neautorizate şi ilegale a informaţiilor personale identificabile, în vederea prevenirii pierderii sau distrugerii datelor cu caracter personal.


14. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal

Vifor Pharma Romania declară şi garantează că aveţi anumite drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Ca atare, în orice moment, dvs. aveţi dreptul de a fi informat, dreptul de acces şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Vifor Pharma Romania, dreptul de vă opune la prelucrare, precum şi dreptul de vă adresa instanţei judecătoreşti sau ANSPDCP.
De asemenea, în măsura în care consideraţi oportun, puteţi exercita şi dreptul de a cere retragerea sau anularea oricărei decizii ce produce efecte juridice în ce vă priveşte, care a fost luată pe baza prelucrării de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, precum şi de a solicita rectificarea sau ştergerea în mod gratuit a datelor cu caracter personal prelucrate de către Vifor Pharma Romania. Într-o atare situaţie, Vifor Pharma Romania se va conforma solicitării dvs. într-un termen de maxim 15 zile de la data primirii acestei cereri.
Pentru exercitarea drepturilor de acces, intervenţie şi opoziţie, vă rugăm sa va adresaţi printr-o cerere scrisă, semnată şi datată către office.romania[@]viforpharma.com.


15. Clauze neuzuale

Prin acceptarea acestor termeni şi condiţii vă exprimaţi acordul cu privire la întreg conţinutul lor, în special cu privire la clauzele 3,4,6,7,11, precum si cu privire la orice alte clauze care pot intra sub incidenţa Art 1203 din Noul Cod Civil.


16. Prevederi finale

Vă mulţumim că aţi ales să vizitaţi Website-ul Vifor Pharma Romania. Preţuim interesul şi ideile dvs. Dacă aveţi orice fel de comentarii sau întrebări referitoare la utilizarea informaţiilor furnizate societăţii Vifor Pharma Romania prin intermediul Website-ului, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul formularului pentru contact de pe Website, disponibil aici.